26 lipca 2021

Zwolnienie z podatku dochodowego

20 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lipca 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316), na podstawie którego zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Oznacza to, że od przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia subwencji otrzymanych w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju nie zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów wydatki pokryte środkami z subwencji mogą podlegać zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu na ogólnych zasadach.

Źródło: Rozporządzenie w sprawie braku PIT i CIT od Tarczy Finansowej podpisane przez ministra – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Udostępnij: