06 grudnia 2023

Zwolnienie z kas fiskalnych do końca 2024.

2023-12-06

Zwolnienie z kas fiskalnych do końca 2024.

Zgodnie z art. 2 ust 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2605) zwalnia się z obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestrujących nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. czynności wymienione w dalszej części rozporządzenia.

W rozporządzeniu utrzymano dotychczasowy limit 20 tys. zł sprzedaży uprawniający do nieprowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Projekt przedłużył zwolnienie dla usług które wykonywane są wyłącznie przy wykorzystaniu porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przy ich wykorzystaniu przekazywany. W praktyce oznacza to iż za konsultację online czy konsultację telefoniczne nie trzeba wystawiać paragonu. Aby z tego skorzystać potrzebne jest jednak spełnienie dwóch warunków:

  1. Identyfikacja transakcji – z dowodów dokumentujących zapłatę musi wynikać jakiej usługi ona dotyczy

  2. Przyjęcie zapłaty powinno odbyć się za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na rachunek bankowy lub rachunek SKOK

Więcej o kasach fiskalnych : https://eres.pl/flipy-a-kasa-fiskalna/

Opracował: Mikołaj Sadowski

Udostępnij: