01 października 2021

Zmiany w VAT od 1 października 2021 (Slim VAT 2)

SLIM VAT

Podpisana przez prezydenta dnia 24 sierpnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawo bankowe wprowadza szereg kosmetycznych zmian w podatku VAT. Zmiany są częścią pakietu SLIM VAT 2, które weszły w życie 1 października 2021 roku. Ma być on odpowiedzią na negatywne skutki pandemii COVID-19.

Zmiany obejmują poniższe obszary:

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi umożliwia wierzycielowi obniżenie kwoty podatku należnego, w przypadku gdy kupujący nie uiści opłaty za towar lub usługę. Przysługuje ona podatnikowi w okresie dwóch lat, licząc po zakończeniu roku, w którym faktura została wystawiona. Po wprowadzeniu zmian okres ten ulegnie przedłużeniu do trzech lat.

Rachunek VAT

W przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych podatnika, będzie miał on możliwość wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zgodę na przeksięgowanie środków na zaległości podatkowe.

Zmiana definicji „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie jest dłużej członkiem Unii Europejskiej, jednak nadal stosuje się wyjątki co do Irlandii Północnej w zakresie rozliczeń podatkowych. Zmianą porządkową jest korekta definicji państwa członkowskiego i terytorium Unii Europejskiej w ustawie o VAT.

VAT-26

Podatnik składając informację VAT-26 oświadcza, że jego samochód osobowy jest wykorzystywany tylko w celach działalności gospodarczej. Do tej pory czas na złożenie deklaracji wynosił 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku na samochód, dzięki SLIM VAT 2 czas ten został wydłużony do 25 dnia kolejnego miesiąca, nie później niż w terminie przesłania pliku JPK_V7 do organu podatkowego.

Sprzedaż nieruchomości

Jeżeli przy sprzedaży nieruchomości obie strony, będące czynnymi podatnikami VAT podejmą decyzję o opodatkowaniu transakcji, oświadczenie obu stron będzie mogło zostać zawarte w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży nieruchomości. Dotychczas obie strony musiały złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania do Urzędy Skarbowego – od 1 października obowiązek ten zostaje zniesiony.

Bilety jako faktury VAT

Od 1 lipca bilety za przejazdy autostradą, bilety kolejowe, lotnicze czy dotyczące transportu morskiego mogą być rozliczane jako faktury VAT bez względu na długość odbytej trasy, jeżeli zawierają dane identyfikacyjne podatnika.

Pakiet SLIM VAT 2 jest rozszerzeniem obowiązującego od stycznia 2021r. pakietu SLIM VAT, który, między innymi:

  • Zmienił zasady rozliczania faktur korygujących (zrezygnowano z obowiązku otrzymania od kontrahenta potwierdzenia odbioru, wprowadzono natomiast obowiązek posiadania dokumentacji, z której wynika, że zostały uzgodnione warunki transakcji. Dla sprzedającego jest to ułatwienie natomiast kupujący ma obowiązek rozliczenia korekty, nawet wtedy gdy nie otrzymał faktury (!)

W przypadku faktur korygujących in plus doprecyzowano, że korekta jest dokonywana na bieżąco w okresie wystawienia faktury jeśli przyczyna korekty zaistniała po dokonaniu sprzedaży,

  • Umożliwił odliczenie podatku VAT naliczonego od usług hotelowych, jeśli służą one dalszej odsprzedaży,
  • Wydłużył termin do odliczenia VAT naliczonego, z dwóch do trzech okresów rozliczeniowych co pozwoliło na zmniejszenie ilości korygowanych deklaracji VAT i JPK, w przypadku nieterminowego dokonania odliczenia podatku,
  • Zwiększył limit na prezenty o małej wartości z 10 zł na 20 zł.

Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad uproszczeniem procesów rozliczeń. W ramach projektu legislacyjnego wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w zakresie wystawiania duplikatów i faktur korygujących oraz terminu wystawiania faktury przez dokonaniem dostawy towaru.

Opracowała: Paola Krysiak, Anna Wolińska

Udostępnij: