29 sierpnia 2023

Zmiany w PCC od zakupu mieszkań

2023-08-29

Brak PCC od kupna pierwszego mieszkania na rynku wtórnym i większe opodatkowanie od szóstego mieszkania.

31 sierpnia 2023. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.( Dz.U. 2023 poz. 1463)

W art. 4 ustawy dokonano zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych(Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959). Pkt 3 tego artykułu dodaje do ustawy o PCC art. 7a stanowiący że gdy kupujący nabywa 6 lub więcej lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości lub udziały w nich lub nabywa 6te takie mieszkanie lub udział w nim posiadając uprzednio 5 dotychczas to od 6tego i każdego kolejnego stawka podatku PCC wynosi 6%.

Pkt 4 tego artykułu dodaje w ustawie o PCC art. 9 pkt. 17 który stanowi że jeśli kupna prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącą odrębną nieruchomość , prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub udziałów w tychże prawach , dokonuje osoba lub osoby fizyczne które nie posiadały wcześniej takiego prawa do innego mieszkania to kupno to nie podlega podatkowi PCC.

Zapisy te ustawy są więc bardzo pozytywną informacją dla osób poszukujących pierwszego mieszkania gdyż na braku PCC od mieszkania wartości 500 000 tysięcy złotych zaoszczędzą w porównaniu z dotychczasowymi przepisami aż 10 000 zł!

Jednocześnie osoby zajmujące się masowym kupnem i sprzedażą mieszkań liczyć muszą się ze znacznym zwiększeniem obciążenia podatkowego. Celem tej zmiany jest zwiększenie liczby mieszkań na rynku dla ,,zwyczajnych obywateli” i ukróceniu hurtowego ich skupu w celu odsprzedaży. Zapisy dotyczące kupna wielu mieszkań wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2024 r.

Mikołaj Sadowski, tel. kom. 571 600 113, email: msadowski@eres.pl

Umów się na konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym: https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: