15 maja 2024

Zmiany w naliczaniu kilometrówki – rozpoczęcie prac nad nowelizacją

2024-05-15

Zmiany w naliczaniu kilometrówki – rozpoczęcie prac nad nowelizacją

Zmiany dotyczące zwrotu kosztów wykorzystywania prywatnego auta na rzecz pracodawcy pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Zmiany dotyczyć mają zasad rozliczania tzw. kilometrówki związanej w korzystaniem przez pracownika z prywatnego samochodu w celach służbowych. Istotą zmian jest rozliczanie kilometrówki dla samochodów innych niż spalinowy czyli aut elektrycznych, wodorowych lub tzw. hybryd.

W obecnie funkcjonującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). określone zostały maksymalne stawki kosztów używania pojazdów do celów służbowych w przeliczeniu na 1 kilometr przebiegu tego pojazdu :

  1. Dla samochodu osobowego:
  2. O pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł
  3. O pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 – 0,8358 zł
  4. Dla motocykla – 0,2302 zł
  5. Dla motoroweru – 0,1382 zł

Jak widać w ujętych w rozporządzeniu stawkach brakuje stawek dotyczących samochodów innych niż te spalinowe.

O postępie prac nad nowelizacją informować będziemy na bieżąco.

Opracował: Mikołaj Sadowski, email: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: