10 lipca 2024

Zmiany w JPK_VAT przesunięte w czasie

2024-07-10

Zmiany w JPK_VAT przesunięte w czasie

Ministerstwo Finansów odroczyło termin wejścia w życie przepisów dotyczących JPK_VAT czyli systemu elektronicznego raportowania danych o podatku od towarów i usług.

Przesunięcie to związane jest z przesunięciem wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur na 1 lutego 2026 r.

Zmiany które dostosować mają JPK_VAT do  obowiązkowego KSeF to:

– odroczenie do końca lipca 2026 r. ujmowania JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone

– odroczenie terminu wykazywania numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży oraz zakupu. Dobrowolny termin wykazywania to 1 luty 2026 r. a obowiązkowy – 1 sierpnia 2026 r.

Zmiany dokonane są na mocy rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 czerwca. 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 947).

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: