04 października 2022

Zmiany dotyczące zatrudnienia obywateli z Ukrainy.

Zmiany w zakresie danych w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela z Ukrainy.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zwiększenie zakresu informacji, jakie przedsiębiorcy zatrudniający obywateli z Ukrainy muszą podawać w powiadomieniu składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

Mianowicie od tego dnia należy dodatkowo podawać:

  • miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
  • liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Opracowała: Mariola Przybylak-Kajak

Udostępnij: