19 lipca 2022

Zmiana wysokości diety krajowej od 28 lipca 2022

Uwaga pracodawcy! Od 28 lipca 2022 roku zmienia się wysokość diety za dobę podróży służbowej i co za tym idzie inne należności z tego tytułu:

  • dieta 38 zł/doba
  • ryczałt za nocleg 57 zł
  • limit za nocleg 760 zł
  • ryczałt za koszty przejazdów miejscowych 7,60 zł za każdą  rozpoczętą dobę.

Przy okazji, jeżeli w regulaminie wynagradzania kwota diety wpisana jest wprost, to również należy zmienić ten regulamin.

(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz.U.2013.167 z późn.zm.)

Maciej Sadowski, doradca podatkowy 00864, msadowski@eres.pl

Udostępnij: