27 stycznia 2023

ZFŚS 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie urlopowe w 2023 roku

Utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uwarunkowane jest w zależności od liczby zatrudnianych pracowników na dzień 31 stycznia danego roku. W 2023 obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy (spoza sfery budżetowej), którzy 1 stycznia 2023 roku w przeliczeniu na pełen etat zatrudniają  co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, w sytuacji gdy z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa

Jak wynika z ustawy pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mają (na zasadzie dobrowolności) możliwość podjęcia decyzji względem tworzenia lub nietworzenia ZFŚS lub wypłacaniu bądź niewypłacania świadczenia urlopowego.

Jeżeli firma nie jest objęta układem zbiorowym i nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania, przedsiębiorca zobowiązany jest każdego roku w terminie maksymalnie do 31 stycznia danego roku przekazać pracownikom informację o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego (w sposób przyjęty w zakładzie pracy).

Konsekwencją nie powiadomienia pracowników o nie wypłacaniu świadczenia urlopowego i nie tworzeniu ZFŚS do 31 stycznia będzie zobowiązanie do wypłacania dofinansowania (świadczenia urlopowego) przez cały rok.

Mariola Przybylak-Kajak, tel. kom. 571-600-115, email: ereskadry2@eres.pl

Udostępnij: