17 maja 2023

Zbiórki charytatywne pozostaną nieopodatkowane

2023-05-17

Wraz z wejściem w życie SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 a dokładniej zapisów w tej ustawie dotyczących zbiórek charytatywnych rozwiązany zostaje problem opodatkowania tego typu zbiórek. Tzw. ustawa deregulacyjna nałożyła obowiązek sumowania darowizn od wielu osób , a przy przekroczeniu pięcioletniego limitu wynoszącego 54180 zł , darowizny te miałyby być opodatkowane. Zapisy te uchyla ustawa SLIM VAT 3 , co pozwoli twórcom zbiórek charytatywnych na dalszą pomoc potrzebującym bez obaw o rozliczenia z urzędem skarbowym z tego tytułu.

Więcej na temat SLIM VAT 3 : http://eres.pl/slim-vat-3/

Mikołaj Sadowski

Udostępnij: