05 kwietnia 2024

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy w 2024 r.

2024-04-05

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy w 2024 r.

Od 1 kwietnia wypłacane przez ZUS odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych uległy podwyższeniu. Wyższe kwoty obowiązywać będą do końca marca 2025 r.

Osobie która poniosła wypadek przy pracy przysługuje odszkodowanie. Prawo do niego przysługuje osobom ubezpieczonym. W obecnym okresie stawki wynosić będą :

  1. 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – wzrost o 162 zł w porównaniu z okresem poprzednim
  2. 128 799 zł jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka w przypadku śmierci ubezpieczonego

Aby ubiegać się o pieniądze z jednorazowego odszkodowania w ZUS należy spełnić jednocześnie dwa warunki:

  1. W wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznać uszczerbku na zdrowiu
  2. Posiadać ubezpieczenie wypadkowe

Jednorazowe odszkodowanie nie będzie się należeć osobom w przypadku gdy wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów BHP spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Środki nie zostaną również wypłacone pracownikowi który  do wypadku przyczynił się z w znaczącym stopniu, będąc pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych. Ten zapis nie dotyczy jednak wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Warto również pamiętać iż o odszkodowanie za wypadek przy pracy ubiegać się można dopiero po ukończeniu leczenia.

Opracował: Mikołaj Sadowski, email: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: