20 grudnia 2023

Wyższe limity wpłat do IKE i IKZE od 2024r.

Wyższe limity wpłat do IKE i IKZE od 2024r.

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to elementy. Tzw. trzeciego filaru emerytalnego, który jest dobrowolny. Limity wpłat na te konta jest ogłaszany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Roczny limit to maksymalna kwota którą można przekazać na IKE i IKZE. Limit maksymalny wpłat ustalany jest na podstawie prognozowanego średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Na IKZE wpłacać można nie więcej 1,2 krotności wynagrodzenia lub 1,8 w przypadku prowadzonej działalności pozarolniczej. Na IKE maksymalna roczna wpłata to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Na obydwa konta wpłat można dokonywać zarówno miesięcznie jak i jednorazowo- rocznie.

Główną korzyścią z dokonywania wpłat na IKE i IKZE jest fakt iż , po spełnieniu określonych warunków, zwolnione są z podatku Belki. Dodatkowo możliwe jest również odliczyć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania PIT w rocznym rozliczeniu.

Nowe limity w 2024 r. to 23 472 zł dla IKE , 9388,80 zł dla IKZE oraz 14 083,20 zł dla IKZE dla samozatrudnionych.

Wyższe limity to dobra informacja zarówno dla osób już korzystających z trzeciego filaru jak i osób rozważających rozpoczęcie wpłat.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: