27 grudnia 2023

Wyższe limity dla amortyzacji- projekt

2023-12-27

Projekt wyższych limitów amortyzacji w 2024 trafił do sejmu

Do sejmu w grudniu trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W projekcie zawarto szereg zmian dotyczących amortyzacji takich jak :

  1. Podwyższenie do 200 000 zł limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do tzw. grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia). Obecny limit to 100 000 zł

  2. Podwyższenie z 50 000 tys. euro do 100 000 tys. euro limitu wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do tzw. grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu), z wyłączeniem samochodów osobowych.

  3. Podwyższenie z 10 000 tys. zł do 20 000 tys. zł limitu wartości składników majątku, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodu

Znowelizowane zostały również przepisy dotyczące okresu amortyzacji środków trwałych zaliczonych  do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Okres ten nie może być krótszy niż :

– 24 miesiące dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 50 000 zł. Obecnie limit to 25 000 zł

– 36 miesięcy dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 50 000 zł i niższej niż 100 000 zł. Obecne limity to 25 000 zł i 50 000 zł.

Nad ustawą nadal trwają prace w sejmie. Oznacza to iż dokładna data wejścia w życie przepisów nie jest znana. O dalszych losach zmian w amortyzacji informować będziemy państwa w dalszych wpisach.

Opracował: Mikołaj Sadowski, tel. 571600113, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: