03 stycznia 2024

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Zgodnie z art. 53 par. 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2023 r. poz.654 )  wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem jest również tzw. wypadek mniejszej wagi, zgodnie z par. 8, czyli czyn zabroniony o niskim stopniu społecznej szkodliwości czynu.

W przypadku przekroczenia limitu będziemy mieć już do czynienia z przestępstwem skarbowym.

Jako iż limit decydujący o kwalifikacji czynu zabronionego jako wykroczenia lub przestępstwa jest uzależniony od poziomu minimalnego wynagrodzenia , to w 2024 roku – w związku z jego podwyższeniem- limit również będzie rósł. Dotychczas wynosił on :

– od stycznia do czerwca 2023 – 17 450 zł

– od lipca do grudnia 2023 – 18 000 zł

Nowe limity w 2024 r. to :

– od stycznia do czerwca 2024 – 21 210 zł

– od lipca do grudnia 2024 – 21 500 zł

Wysokość grzywny zarówno za wykroczenia jak i przestępstwa skarbowe określana jest jako część wynagrodzenia minimalnego liczona w stawkach dziennych.

W przypadku przestępstw skarbowych zakres kary grzywny kształtuje się od 10 do 720 stawek dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Będzie ona zatem w 2024 roku w granicach od 831 do 11 080 zł do końca czerwca 2024 r. oraz od 843 do 11 240 zł od lipca do grudnia 2024 r.

Wysokość grzywny za wykroczenia skarbowe wymierzana jest w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Do końca czerwca będą to kwoty od 424,20 do 84 840 zł a od początku lipca od 430 zł do 86 000 zł.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: