13 grudnia 2023

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia na podstawie ustawy Covidowej nie jest zgodne z konstytucją.

2023-12-13

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia na podstawie ustawy Covidowej nie jest zgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorkowym wyroku (sygn. P 12/22) iż art. 15zzr(1) ust. 1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U.2023.1327 t.j.) czyli tzw. ustawy covidowej, dotyczące wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe są niezgodne z Konstytucją.

Trybunał wskazał iż w związku z wprowadzonymi przepisami ustawodawca de facto stworzył mechanizm przedawnienia na czas nieokreślony, co nie jest zgodne z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Wyrok ten wydany został w odpowiedzi na zapytanie Sądu Rejonowego w Jarosławiu. W badanej przez sąd sprawie doszło do popełnienia występku karnoskarbowego. W ocenie tego sądu przestępstwo uległo przedawnieniu 31 grudnia 2021 r. co w konsekwencji prowadzi do umorzenia postępowania, jeśli zastosowanie miałyby kodeksowe przepisy dotyczące przedawnienia. Pojawiły się jednak wątpliwości czy przepisy ustawy Covidowej będą miały na to przedawnienie wpływ. Według TK przepisy te jednak niezgodne są z prawem.

Jest to dobra informacja dla innych osób których przestępstwa skarbowe uległyby na mocy kodeksowych przepisów przedawnieniu. Warto jednak w każdej indywidualnej sprawie skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Opracował: Mikołaj Sadowski

Udostępnij: