12 stycznia 2024

Wakacje od ZUS dla JDG – projekt ustawy

2024-01-12

Wakacje od ZUS dla JDG – projekt ustawy

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu ustawy o wakacjach od ZUS. Zgodnie z nimi, przedsiębiorcy zwolnieni zostaliby z płacenia m.in. składek społecznych przez okres nawet 3 miesięcy w roku.

Projekt zakłada iż do wakacji od ZUS ma mieć każdy przedsiębiorca prowadzący JDG. Zwolnienie obejmować ma składek na Fundusz Pracy , Solidarnościowy oraz składek społecznych.

W przypadku wejścia tych rozwiązań w życie przedsiębiorca byłby w stanie zaoszczędzić kwotę 4800,81 zł rocznie. Warto wspomnieć iż projekt ustawy nie zakłada zwolnienia z płacenia składki zdrowotnej. W przypadku choroby przedsiębiorcy, ZUS wypłacać będzie zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych.

Ustawodawca zakłada iż projekt przyjęty zostanie do końca marca tego roku, ale w przypadku dalszych jego zmian będziemy państwa informować w kolejnych wpisach.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: