Umów się na konsultację

Wybierz doradcę i skorzystaj z opcji umówienia spotkania w naszym biurze.
Maciej Sadowski
Doradca podatkowy nr wpisu 00864
Koszt konsultacji: 450 zł netto
Ekspert w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej, przekształcania działalności jednoosobowych w spółkę, zakładania i prowadzenia spółek kapitałowych, a także podatku od spadków i darowizn a także ekspert w zakresie opodatkowania pracy. Współzałożyciel spółki w 1991 roku, wiceprezes zarządu.

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Organizacja przetwarzania danych” w zakresie „Rachunkowości” oraz na kierunku „Finanse i bankowość” w zakresie „Rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”. Od 1989 prowadzi działalność gospodarczą w różnych formach. W 1997 roku wpisany został na listę doradców podatkowych pod numerem 00864.
W codziennej pracy zajmuje się zagadnieniami doradztwa w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa ekonomiczno-podatkowe w prowadzeniu spółek oraz optymalizacji obciążeń związanych z kosztami pracy. Jego pasją są sprawy związane z prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn. Jest fanem planowania sukcesji majątkowej, a w szczególności namawia klientów do przygotowania siebie i spadkobierców do przygotowania formalnego przekazania majątku, w tym przekształceń formy prowadzenia działalności oraz do sporządzania testamentów zanim nie będzie za późno.

Robert Kubicki
Doradca podatkowy nr wpisu 00865
phone_iphone
mail
Koszt konsultacji: 450 zł netto
Ekspert w zakresie CIT, a w szczególności CIT estońskiego oraz audytu podatkowego. W szczególności zajmuje się wprowadzaniem CIT-u estońskiego. Przeprowadza kompleksowo przez cały proces: od analizy potrzeb oraz danych finansowych poprzez udzielenie rekomendacji wprowadzenia lub nie wprowadzenia nowego sposobu opodatkowania, udzielenie niezbędnych wyjaśnień, aż do wdrożenia CIT-u estońskiego jako optymalnego w konkretnej sytuacji sposobu opodatkowania.

Współzałożyciel spółki w 1991 roku, prezes zarządu.
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Organizacja i Zarządzanie” w zakresie „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz na kierunku „Finanse i bankowość” w zakresie „Rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”. Od 1991 roku prowadzi działalność gospodarcza w różnych formach, skupiając się na outsourcingu usług doradczych podatkowych, ekonomicznych oraz księgowych. W 1997 roku wpisany został na listę doradców podatkowych pod numerem 00865.

Ewa Łozińska
Doradca podatkowy nr wpisu 12249
Koszt konsultacji: 450 zł netto
Absolwentka prawa oraz historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe Rachunkowość i podatki na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2013 wpisana na listę doradców podatkowych.

Specjalizuje się w rozliczaniu ulg podatkowych IP BOX i B+R oraz sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. W jednym i drugim przypadku zapewnia profesjonalną pomoc na każdym etapie: od wstępnej analizy okoliczności w konkretnym przypadku, poprzez zgromadzenie materiału niezbędnego do sporządzenia interpretacji indywidualnej (ulgi) lub dokumentacji (ceny transferowe), ale też zaskarżania negatywnych interpretacji (reprezentacja podatnika przed sądami administracyjnymi) aż do opiniowania i przygotowywania ewidencji rachunkowych na potrzeby ulg. Wiedzę podatkową skutecznie wspiera piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Mariola Przybylak-Kajak
Ekspert w dziedzinie kadr, płac i ubezpieczeń społecznych
Koszt konsultacji: 240 zł netto
Ekspert w zakresie kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. W „świecie” kadr i płac jest już ponad 13 lat. Doświadczenie zdobyła pracując w biurze rachunkowym, gdzie zajmowała się sprawami o różnym stopniu skomplikowania (zwalnianie i zatrudnianie pracowników, zatrudnianie cudzoziemców, refundacje PFRON, refundacje wynagrodzeń pracowników młodocianych, outsourcing kadr i płac, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa kontroli i postępowań – ZUS i US, przygotowanie wniosków do Urzędu Pracy).

Jej misją jest dbanie by pracodawcy „spokojnie spali” zamiast martwić się sprawami, których nie lubią jak np. zgodność dokumentacji i naliczeń z najnowszymi przepisami, monitorowanie zmian w prawie pracy, stałe podnoszenie kompetencji, aby budować zespół ludzi, którzy chętnie i wydajnie podejmują się swoich zadań.

Ukończyła studia na Wydziale Finanse i Bankowość Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa o specjalności „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz studia o specjalności „Kadry i płace” (w trakcie których była stypendystką Rektora dla najlepszych studentów), studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne.

Podczas swojej kariery zawodowej nieustannie podnosi kompetencje i aktualizuje wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach. Wierzy, że tylko połączenie zainteresowań z zawodem jest w stanie zagwarantować najwyższą jakość usług. Pracę łączy z działalnością społeczną: pełni funkcję ławnika w IV Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym w Lesznie.

Na co dzień zajmuje się obsługą zróżnicowanych podmiotów gospodarczych świadcząc dla nich kompleksową obsługę kadrowo-płacową, pomagając przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych oraz reprezentacją podczas kontroli PIP i ZUS. Prowadzi również szkolenia dla pracodawców związane z tematyką wywiązywania się z obowiązków płacowo-ubezpieczeniowych.

Anna Wolińska
Doradca podatkowy nr wpisu 10660
Koszt konsultacji: 500 zł netto
Ekspert w zakresie opodatkowania działalności związanej z nieruchomościami (obrót nieruchomościami, flipy, wynajem długo i krótkoterminowy, działalność deweloperska), opodatkowania działalności gospodarczej oraz optymalizacji podatkowej związanej z wyborem formy prowadzenia działalności (z uwzględnieniem przekształceń form opodatkowania dostosowanych do uzyskania określonego celu).

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „Rachunkowość i auditing”, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Kształtowanie umiejętności przywódczych” oraz niezliczoną ilość kursów i szkoleń zawodowych.
Po zdaniu egzaminu została wpisana w 2007 roku na listę doradców podatkowych.