31 października 2022

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

 Stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r.  został zastąpiony 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego obecnie trwający stan zagrożenia epidemicznego przedłużony zostaje do dnia 31 grudnia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000222101.pdf

Udostępnij: