05 stycznia 2023

Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony!

Stan zagrożenia epidemicznego trwający do 31 grudnia został przedłużony do 31 marca 2023 r.

Stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r.  został zastąpiony 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obecnie trwający stan zagrożenia epidemicznego przedłużony zostaje do dnia 31 marca 2023 r.

Mariola Przybylak-Kajak

Udostępnij: