27 września 2023

Salda i rozliczenia w Elektronicznym Urzędzie Skarbowym

Salda i rozliczenia w Elektronicznym Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym udostępniona została nowa usługa – Rozliczenia- pozwalająca na weryfikację sald i rozliczeń z urzędem. Rozliczenia pozwalają na weryfikację rozliczeń z urzędem skarbowym.

Na platformie e-US znaleźć można zaksięgowane deklaracje oraz zeznania podatkowe razem z ich rozliczeniem jak i inne informacje dotyczące rozliczeń np. opis błędnych deklaracji czy dokonane wpłaty wraz z odsetkami. Przeglądać można informacje odnośnie m.in. rozliczeń z tytułu podatków dochodowych , PCC, od spadków i darowizn, VAT czy karty podatkowej i daniny solidarnościowej.

Usługa dostępna jest dla osób fizycznych w tym przedsiębiorców i płatników. MF poinformowało również iż w bliskiej przyszłości dostępna ona będzie również dla organizacji czyli np. spółek , fundacji czy stowarzyszeń.

Jako iż e-rozliczenia pozwalają jednocześnie na sprawdzenie , oprócz przelewów na konto urzędu, sald nadpłat czy zaległości podatkowych to podatnicy są w stanie uzyskać pełny obraz swych rozliczeń. Jednocześnie jest to znaczne ułatwienie dla biur rachunkowych jak i samych urzędów skarbowych.

Mikołaj Sadowski, tel. 571 600 113, e-mail: msadowski@eres.pl

Udostępnij: