Witamy na stronach spółki doradztwa podatkowego ERES Sp. z o.o.

Rejestracja działalności gospodarczej

Usługa bezpłatna: Asysta przy zakładaniu działalności gospodarczej przez internet w CEIDG: we Wrocławiu Anna Wolińska doradca , tel.+48 510 854 136 (od 9 do 17) lub awolinska@eres.pl .

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest najprostszym i najszybszym sposobem założenia firmy, chyba że zamierzamy rozpocząć tzw. działalność nierejestrowaną, czyli tak naprawdę „działalność nieewidencjonowaną” na podstawie art.5 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zanim opiszemy proces rejestracji w CEIDG , kilka słów na temat działalności nieewidencjonowanej (działalność nierejestrowana): może ją prowadzić osoba, która nie wykonywała w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej oraz przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku 1125 zł miesięcznie. ( w 2020 roku 1300 zł)

Jeżeli chodzi o wpis do CEIDG, to rejestracji można dokonać składając wniosek osobiście w Urzędzie Miasta (Gminy) w Dziale rejestracji działalności gospodarczej (we Wrocławiu urzędy te mieszczą się na ul. Gabrieli Zapolskiej 4 i na pl. Nowy Targ 1-8) lub (jeszcze prościej i szybciej) składając wniosek przez internet i podpisując go profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny można wypełnić na stronie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Profil zaufany niezbędny do podpisania wniosku można aktywować w bankowości elektronicznej niemal każdego banku (w którym posiada się konto z dostępem elektronicznym).

Przed wypełnieniem wniosku o rejestrację działalności gospodarczej należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Informacje te będą niezbędne do uzupełnienia wniosku

 1. Nazwa firmy – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność nazwa musi zawierać imię i nazwisko. Jeśli nie mamy pomysłu na nazwę, samo imię i nazwisko będzie wystarczające. Nazwa skrócona firmy służy tylko celom rejestracji ZUS. Nazwą skróconą również może być tylko imię i nazwisko.
 2. Data rozpoczęcia działalności – jeśli rejestrujemy działalność pod koniec miesiąca warto rozważyć, czy nie wskazać jako daty rozpoczęcia działalności pierwszego dnia następnego miesiąca. Ma to znaczenie dla składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS – jest ona niepodzielna (niezależna od ilości dni prowadzenia działalności w miesiącu).
 3. Miejsce prowadzenia działalności – wskazujemy adres (adresy) wszystkich miejsc, w których będziemy prowadzić działalność. Są to zarówno miejsca w stosunku do których posiadamy tytuły własności jak i te wynajęte. Jeśli nie mamy żadnego dodatkowego miejsca do prowadzenia działalności – wskazujemy adres zamieszkania.
 4. Główne i dodatkowe rodzaje działalności wg PKD (można je przeglądać i wybrać wypełniając wniosek)
 5. Naczelnik Urzędu Skarbowego – właściwy wg naszego miejsca zamieszkania.
 6. Sposób opodatkowania zależy od wielu czynników – dodatkowych dochodów, dochodów małżonka, przysługujących ulg podatkowych, posiadania (lub nie) dzieci, przewidywanych  dochodów  z działalności i poza działalnością. Wybór podatku liniowego lub zryczałtowanych form opodatkowania nie zawsze będzie najbardziej korzystny. Te kwestie warto przedyskutować z doradcą podatkowym, który pomoże dokonać właściwego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. D0 wyboru mamy kilka możliwości:
  1. Podatek dochodowy rozliczany wg skali podatkowej
  2. Podatek dochodowy liniowy
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  4. Kartę podatkową
 7.  Rodzaj prowadzonej dokumentacji – rozpoczynając działalność i wybierając opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zobowiązani jesteśmy do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą to inne ewidencje.
 8. Forma wpłaty zaliczek na podatek dochodowy – rozpoczynając działalność możemy wybrać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy lub zaliczki kwartalne. W tym wypadku najbardziej korzystne rozwiązanie zależy od naszych preferencji co do płatności podatku, przewidywanych dochodów, terminów płatności ustalonych z kontrahentami, płynności finansowej. Ten wybór również można skonsultować z doradcą podatkowym i wybrać najbardziej dopasowany do naszej sytuacji sposób rozliczenia.
 9. Miejsce przechowywania dokumentów i dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową – warto przed zarejestrowaniem działalności wybrać biuro rachunkowe i wpisać jego dane do wniosku już w momencie rejestracji.
 10. Niestety, początkujący przedsiębiorca, w związku z zakładaniem firmy, musi podjąć jeszcze inne decyzje ( choćby związane z opodatkowaniem VAT) i są to decyzje trudne, zazwyczaj związane z wiedzą, z którą przedsiębiorca nie miał styczności. Dlatego zalecamy zasięgnąć porady specjalisty: prawnika lub doradcy podatkowego w tej trudnej materii.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług we Wrocławiu.

Doradca podatkowy Anna Wolińska, tel.+48 510 854 136 (od 9 do 17) lub awolinska@eres.pl