28 lipca 2022

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023

Rząd proponuje przyjąć następujące stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę:

  • od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023- 3383,00 zł (wzrost o 12,4% w stosunku do 2022)
  • od 1 lipca 2023- 3450,00 zł (wzrost o 14,6% w stosunku do 2022)

oraz minimalną stawkę godzinową, odpowiednio:

  • od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023- 22,1o zł (wzrost o 12,2% w stosunku do 2022)
  • od 1 lipca 2023- 22,50 zł (wzrost o 14,2% w stosunku do 2022)

Jak widać wzrost w/w stawek jest niższy od oficjalnej inflacji podawanej przez GUS i z tego powodu propozycje mogą być  społecznie nie do przyjęcia. Rozporządzenie w tej sprawie powinno być wydane w trzecim kwartale 2022 roku.

Udostępnij: