29 lipca 2021

Projekt zmian podatkowych „Polski Ład”

26 lipca 2021 roku został opublikowany projekt ustawy „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” wprowadzający tzw. „Polski Ład”.

Projekt ten przewiduje wiele kluczowych zmian podatkowych, m.in.:

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł,
 • Podwyższenie kwoty drugiego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł,
 • Likwidacja dotychczasowej ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców,
 • Wprowadzenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych w wysokości 9% dochodu (bez możliwości jej odliczenia).
 • Wprowadzenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 1/3 stawki ryczałtu, liczonej od przychodu (bez możliwości jej odliczenia),
 • Wprowadzenie składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządu spółek,
 • Obniżenie stawek ryczałtu usług w zakresie opieki zdrowotnej, usług architektonicznych i inżynierskich z 17% na 14% oraz dla informatyków i programistów z 15% na 12%,
 • Obniżenie limitu płatności gotówkowych z 15.000 zł do 8.000 zł,
 • Brak możliwości sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu bez podatku,
 • Brak możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych,
 • Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem (brak możliwości opodatkowania na zasadach ogólnych)
 • Ulgi na innowacje:
  1. Możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych od dochodu z kwalifikowanego IP (połączenie ulgi B+R i preferencji IP BOX)
  2. Ulga na prototyp
  3. Ulga na robotyzację
  4. Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • Wprowadzenie szeregu przepisów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego m.in.:
  1. Obowiązek wysyłania KPIR i FK do US od 2023 r.
  2. Utworzenie tzw. Funduszu nabycia sprawdzającego, który umożliwi dokonywanie zakupów przez urzędników w celu sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków nałożonych przez ustawy podatkowe,
  3. Opodatkowane (zaliczenie do przychodów w działalności gospodarczej) wynagrodzenia osób zatrudnionych nielegalnie.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania, co oznacza, że rozwiązania zaproponowane w projekcie mogą ulec zmianom.

Źródło:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349409/katalog/12805420#12805420

https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przepisow-podatkowych-polskiego-ladu-w-konsultacjach?fbclid=IwAR35lsCopL8T3pvSQU3cqERIjRp2_ldZ9rwcTULTZtgyYsJfcGrEkSGPVPE

Opracowała:

Anna Wolińska doradca podatkowy nr wpisu 10660, e-mail: awolinska@eres.pl, tel. 510 854 136

Udostępnij: