07 czerwca 2023

Prezydent podpisał Pakiet SLIM VAT 3

2023-06-07

Prezydent podpisał Pakiet SLIM VAT 3

5 czerwca 2023 Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet SLIM VAT 3. Pakiet ten wprowadza liczne zmiany , m.in.:

– podwyższenie  limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2MLN Euro , pozwalający w konsekwencji większej liczbie podatników na korzystanie z metody kasowej jak i kwartalnego rozliczenia VAT.

– konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT, WIP. Ujednolicono również przepisy dotyczące WIS i WIA, jednocześnie likwidując opłatę o wydanie WIS

– zmiana kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Ich wartości dla poszczególnych grup wynoszą po zmianach : 36 120 zł , 27 090 zł , 5733 zł dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy odpowiednio. Rozwiązanie celuje w pomoc osobom z najbliższej i dalszej rodziny, gdyż to właśnie progi dla pierwszej i drugiej grupy podatkowej podwyższone zostały najbardziej. Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn dla trzeciej grupy podatkowej zwiększona została tylko nieznacznie ze względu na ryzyko nadużyć podatkowych.

– wprowadzenie przepisów określających jakie kursy przeliczeniowe należy stosować dla faktur korygujących wystawianych do faktur pierwotnie wystawionych w walucie obcej

– podniesienie stawki podatku dla przychodów osiąganych z najmu przez małżeństwa. Limit przychodu przysługiwać będzie na osobę. Aby osiągnąć wyższy próg podatkowy, czyli 12,5% trzeba będzie osiągnąć 200 tys. zł i więcej a nie 100 tys. zł jak było dotychczas, niezależnie czy małżonkowie rozliczają się razem czy osobno Oznacza to iż nawet jeśli tylko jedna osoba w związku małżeńskim będzie zajmować się najmem to i tak limit wynosić będzie 200 tys. zł. To rozwiązanie stosować będzie można już przy rozliczaniu bieżącego roku.

Przepisy pakietu SLIM VAT 3 zasadniczo wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Szerzej o pakiecie SLIM VAT możesz przeczytać tutaj : https://eres.pl/slim-vat-3/

Mikołaj Sadowski, e-mail: eres@eres.pl

Udostępnij: