11 października 2023

Podwyżka ZUS  w 2024 r.

2023-10-11

Podwyżka ZUS  w 2024 r.

Zgodnie z przekazanym do sejmu projektem budżetu na 2024 r., a dokładniej art. 24 projektu, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 7824 zł.

Oznacza to iż w 2024 roku znacząco wzrosną wysokości składek: emerytalnej , chorobowej, wypadkowej czy składki na Fundusz Pracy jako iż te obliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia a dokładniej na podstawie 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość składek wyglądać będzie następująco:

– składka emerytalna: 916,35 zł

– składka rentowa: 375,55 zł

– składka chorobowa: 115,01 zł

– składka na Fundusz Pracy: 115,01 zł

– składka wypadkowa: 78,40 zł

Suma składek to 1600,27 zł co jest podwyższą o 181,79 zł miesięcznie względem dotychczasowej kwoty. Oznacza to iż w skali roku 2024 przedsiębiorcy zmuszeni będą do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości większej o aż 2181,48 niż w roku poprzednim.

Mikołaj Sadowski, tel. kom. 571 600 113, e-mail: msadowski@eres.pl

Udostępnij: