19 czerwca 2024

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r.

2024-06-19

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. od 1 lipca 2024 podniesione zostanie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa. Nowe wartości to :

  1. 4300 zł brutto wynagrodzenia za pracę
  2. 28,10 zł/h stawki godzinowej

Zmiana ta jest drugą podwyżką minimalnego wynagrodzenia,  pierwsza miała miejsce 1 stycznia. Różnica pomiędzy dotychczasowymi zarobkami to 58 zł miesięcznie wynagrodzenia za pracę oraz 40 groszy na godzinę.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz planowana kolejna – od 1 stycznia 2025 r. to zmiany o charakterze pozytywnym dla pracowników. Pracodawcy jednak będą musieli lepiej zaplanować strategię biznesową w oparciu o większe koszty prowadzenia biznesu związane z wyższymi kosztami wynagrodzeń. Warto przypomnieć, że proponowane stawki wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. wynosić mają :

  1. 4626 zł brutto wynagrodzenia za pracę
  2. 30,20 zł/h stawki godzinowej

Stawki te są bardzo dużą podwyżką i zdecydowanie uderzą w portfele przedsiębiorców. Warto pamiętać jednak iż powyższe są dopiero propozycją i nie wiadomo czy ostatecznie wejdą w życie. O ewentualnych zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.

Opracował: Mikołaj Sadowski, email: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: