16 sierpnia 2023

Podatnik musi sam pilnować swoich pieniędzy w US

Brak postanowienia z urzędu o zaliczeniu wpłaty i nadpłaty z urzędu od 1 września.

Art. 7 pkt 5 oraz pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1059)  wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). Zmiany te dotyczą zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych , odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia zgodnie z art.62 §4 ordynacji. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami postanowienie o zaliczeniu tego typu zaległości , odsetek oraz kosztów organ wydawał z urzędu. Postanowienie z urzędu miało również miejsce , zgodnie z art. 76a §1 ordynacji, w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności.

Nowelizacja ustawy sprawiła iż to sam musi złożyć wniosek o wydanie postanowienia zarówno stanowiącego o zaliczeniu zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę ,kosztów upomnienia oraz zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych jak i  bieżących zobowiązań podatkowych i należności do odpowiedniego organu podatkowego.

Zmiana ta nakłada kolejne obowiązki na podatników na których przeniesiony został ciężar pilnowania transferu nadpłat w celach opłaty zaległych i bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych

Mikołaj Sadowski, email: msadowski@eres.pl

Zarezerwuj konsultacje: https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: