08 lutego 2024

Podatek od nieruchomości przy wynajmie na cele mieszkaniowe

2024-02-08

Wynajmujący mieszkania mogą płacić niższy podatek od nieruchomości – wyrok WSA w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił, w związku z prowadzoną sprawą, iż tylko te budynki, które są faktycznie zajęte do prowadzenia działalności, podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W analizowanej przez Sąd sprawie spółka wynajmowała osobom fizycznym mieszkania wyłącznie na cele mieszkaniowe. W opinii burmistrza oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego podatek należny był w wysokości wyższej ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą. Pełnomocnik spółki uzasadnia, iż aby budynek mieszkalny lub jego część mogły zostać opodatkowane stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to muszą być zajęte na prowadzenie takiej działalności. Została zatem zgłoszona skarga do WSA.

Sąd przyznał rację spółce. Jest to przełomowy wyrok, gdyż może umożliwić znacznej grupie przedsiębiorców rewizję swoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Wiązać się to może zarówno z niższymi podatkami w przyszłości jak i ze zwrotem nadpłaconego już podatku.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do konsultacji w tej sprawie, jak i innych sprawach z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Opracował: Mikołaj Sadowski

Zapraszamy do kontaktu: eres@eres.pl , tel. 571 600 113 albo https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: