04 lipca 2024

Planowane zmiany w podatku od nieruchomości

2024-07-04

Planowane zmiany w podatku od nieruchomości

Minister Finansów ogłosił projekt ustawy zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (nr projektu UD72).

Ustawa ta ma m.in. zmieniać definicję budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. Taka zmiana jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21), zobowiązującego do zmiany definicji w przeciągu 18 miesięcy od jego wydania.

Ustawodawca wskazał iż głównym celem zmian jest ,, dążenie do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo”. W samym projekcie zauważyć można znaczące zmiany, które prowadzić mogą do zwiększenia podstawy opodatkowania.

TK uznał definicję budowli za zbyt ogólną na potrzeby prawa podatkowego. W odpowiedzi na to projekt ustawy zakłada wprowadzenie do ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) autonomicznej definicji budowli oraz budynku, bez odwoływania się do prawa poza podatkowego np. budowlanego oraz wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (w formie załącznika do ustawy).

Oprócz obiektów wymienionych w załączników, za budowle uznawane będą również:

  1. Części budowlane elektrowni wiatrowych oraz jądrowych
  2. Fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń
  3. Przyłącza do obiektu budowlanego
  4. Części budowlane urządzeni niestanowiących części budowli składającej się z obiektu wymienionego w załączniku nr 4 do ustawy oraz instalacji i urządzeń tworzących z nim całość  techniczno-użytkową,

Projekt zakłada również wprowadzenie niższej stawki podatku dla garaży w budynkach mieszkalnych, te mają być traktowane jako część mieszkania. Projekt znajduje się dopiero na początku drogi legislacyjnej i pozostało jeszcze dużo czasu do skierowania go do głosowania w sejmie. O dalszych etapach jego wprowadzania będziemy informować na bieżąco.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: