16 września 2022

Płaca minimalna w 2023 r.

W dniu 15 września 2022 r. w  Dzienniku Ustaw 2022, poz. nr 1952 opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Opublikowane kwoty są wyższe od wcześniejszych propozycji.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej:  od 1 stycznia i  od 1 lipca.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie:

  1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.
  • od 1 stycznia – płaca minimalna wzrośnie do 3490.00
  • od 1 lipca – płaca minimalna wzrośnie do 3600.00 zł.
  1. wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
  • od 01 stycznia – wzrośnie do 22,80 zł
  • od 01 lipca – wzrośnie do 23,50 zł.

 

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw 2022, poz. nr 1952

Opracowała: Mariola Przybylak-Kajak

Udostępnij: