30 maja 2019

Opodatkowanie obrotu walutami wirtualnymi

Zmiany przepisów podatkowych z zakresu podatków dochodowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, całkowicie zmieniają spojrzenie na handel kryptowalutami. Choć wirtualne waluty to obszar zainteresowań dopiero od paru lat, to organy wielokrotnie zmieniały zdanie co do ewidencji i rozliczania transakcji z ich udziałem. Zmiany, które miały ostatecznie regulować i uprościć kwestię nie do końca jednak spełniają to zadanie.

Punktem wyjścia dla wszelkich rozważań powinna być definicja. Po obszerne wyjaśnienie sięgnąć można do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, ale istotą wirtualnej waluty jest jej nienamacalność (nie jest emitowanym środkiem płatniczym) oraz wymienialność. Na gruncie podatku VAT zakwalifikowana zostanie więc w poczet usług. Ujęcie kryptowalut w podatku VAT jest kwestią unormowaną przez wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem organu regulowanie płatności walutami wirtualnymi stanowi podstawę do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7. Handel kryptowalutami jest więc zwolniony z podatku od towarów i usług.

Od 2019 roku dochód z obrotu walutami wirtualnymi stanowi źródło z kapitałów pieniężnych/ kapitałowe. Kluczowym słowem jest tu dochód, bowiem transakcja wymiany jednej waluty na inną jest neutralna podatkowo. Dopiero w momencie spieniężenia lub zakupu towaru czy usługi z odpłatnością za pomocą kryptowaluty powstaje obowiązek wykazania transakcji w zeznaniu podatkowym. Na szczęście ustawodawca nie nakazuje wpłaty comiesięcznych zaliczek pozwalając na rozliczenie w zeznaniu rocznym opodatkowując dochód stawką 19%. Sposób ujmowania wyraźnie wskazuje jednak na wyszczególnienie w źródle dochodów pieniężnych/ kapitałowych.

Rozwiązania, które zostały wprowadzone nie są wolne od wad. Do tej pory handel kryptowalutami ujmowany był jako obrót prawami majątkowymi w działalności gospodarczej. Zmiana źródła wyklucza rozliczenie ewentualnych strat powstałych w poprzednich latach, ale także w przyszłości- jak na przykład kompensowanie straty na walutach wirtualnych z zyskami na giełdzie. Szeroką kwestią są także odliczenia wyłącznie bezpośrednich kosztów oraz podatek PCC obowiązujący podatników zwolnionych z VAT. Bodźcem do zmian były niewątpliwie masowe przeniesienia inwestorów i biznesów zajmujących się kryptowalutami (w tym najbardziej dotkliwe- największej polskiej giełdy Bitbay).  Tekst: Maja Miczyńska

Udostępnij: