Zeznania i deklaracje

Oferta
Doradztwo podatkowe

Zadzwoń: +48 510 854 136 lub napisz: awolinska@eres.pl

Przygotowujemy na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych oraz innych informacji wszelkie deklaracje podatkowe, zeznania podatkowe ,informacje oraz sprawozdania w zakresie :

  • podatku od towarów i usług (VAT)
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
  • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  • podatku od nieruchomości (DN)
  • innych podatków lokalnych
  • podatku od spadków i darowizn (SD)
  • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS)
  • sprawozdawczości dla GUS
  • sprawozdawczości dla innych organów

Zadzwoń:  tel.kom. +48 510 854 136 lub napisz: awolinska@eres.pl