Kadry i płace

Oferta
Kadry i płace

  sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego posiada rozbudowany dział kadr i płac. Zespół specjalistów świadczy usługi związane m.in. z:

  •  naliczaniem płac
  • naliczaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
  • przygotowywaniem i składaniem deklaracji ubezpieczeniowych
  • doradztwem w zakresie sposobów zatrudniania pracowników
  • prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (teczek kadrowych)
  •  reprezentacją w razie kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP)
  •  reprezentacją w razie kontroli dokonywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Pracodawco! Zadzwoń i zapytaj, zanim będzie za późno: 071/341 74 76  lub +48 503 158 828 lub napisz eres@eres.pl .