Audyt podatkowy

Oferta
Doradztwo podatkowe

Zadzwoń: 71/3417476 lub napisz: eres@eres.pl

 sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego specjalizuje się także w wykonywaniu analiz podatkowych oraz audytów podatkowych.

Zapewne nie raz Zarządy lub działy księgowe mają wiele wątpliwości co do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. Często tych wątpliwości nie rozwiązuje badanie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, można spotkać umowy z biegłymi rewidentami z zapisami wyłączającymi sprawy podatkowe z badania przez biegłego. Dlatego też doradcy podatkowi zatrudnieni w ERES sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego świadczą usługi tzw. audytu podatkowego., czyli sprawdzenia stosowanych przez podatnika rozwiązań podatkowych pod względem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym.

Na audyt podatkowy, w zależności od charakteru badania składa się :

  •  analiza dokumentów
  •  analiza stosowanych rozwiązań podatkowych
  •  wyodrębnienie problemów wpływających na powstanie ryzyka podatkowego
  •  zaproponowanie zmian w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka podatkowego
  •  sporządzenie pisemnego raportu
  •  nadzór nad przestrzeganiem wykonania zaleceń.
  • stałe monitorowanie zmian w przepisach podatkowych lub sposobu interpretacji przepisów podatkowych w aspekcie potrzeb konkretnego klienta

Audyt podatkowy może być jednorazowy lub okresowy, ograniczony do jednego podatku, kilku podatków lub całościowy, czyli dotyczący wszystkich podatków obowiązujących w Polsce.

Jeśli masz wątpliwości czy prawidłowo stosujesz prawo podatkowe, zadzwoń lub napisz: 71/3417476, eres@eres.pl