12 lipca 2019

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku, a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Wiele osób, które otrzymują spadek w postaci nieruchomości, zadaje sobie pytanie, co w sytuacji, kiedy zdecydowaliby się sprzedać tę nieruchomość. Jak rozliczyć przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, a w konsekwencji – jaki podatek dochodowy będzie należało uiścić.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku, a właściwie wysokość zobowiązania podatkowego wynikającego z tej czynności, zależy przede wszystkim od okresu jaki minął od nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Wspomniany okres rozpatrujemy w dwóch kategoriach i od niego uzależniamy kolejne kroki:

  1. poniżej 5 lat
  2. powyżej 5 lat.

Zanim przejdziemy do rozpatrywania przypadków, nadmienię, że okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przykładowo, nabycie miało miejsce dnia 25.05.2015 – okres liczony będzie od 31.12.2015 – z tego wynika, że od nabycia do dzisiaj (08.07.2019) upłynęły 3 lata.

Przypadek a. – spadkodawca nabył lub wybudował nieruchomość 3 lata temu – okres poniżej 5 lat. W takiej sytuacji, spadkobierca, do obliczenia podatku uwzględnia przychód ze sprzedaży oraz koszty uzyskania przychodu – opodatkowana będzie różnica między przychodem a kosztami.

Kosztami uzyskania przychodu są:

  • udokumentowane, poprzez faktury VAT oraz dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych, nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie jej posiadania
  • kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn
  • udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę
  • przypadające na spadkobiercę, ciężary spadkowe (spłacone długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek, wykonane zapisy zwykłe i polecenia – również w przypadku, kiedy zostały uiszczone po dokonaniu odpłatnego zbycia).

Przypadek b. – spadkodawca nabył lub wybudował nieruchomość 20 lat temu – okres powyżej 5 lat. W takim przypadku, w momencie sprzedaży nieruchomości, obowiązek podatkowy nie powstanie.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 8a) oraz ust. 5, art. 22 ust. 6d i 6e Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn.zm.).

oprac. Dagmara Parasiewicz

Udostępnij: