20 września 2019

Obniżenie stawki podstawowej PIT i podwyżka kosztów uzyskania przychodów

W dniu 17 września 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa obniża  najniższą stawkę podatkową z 18% do 17% oraz podwyższa koszty podstawowe dla pracowników uzyskujących przychody z pracy z tytułu jednej umowy o pracę z 111,25 zł miesięcznie do 250 zł miesięcznie, a w skali roku z 1335 zł do 3000 zł. W przypadku pracowników uzyskujących przychody z pracy równocześnie z kilku umów, koszty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 4500 zł.  Koszty uzyskania przychodów dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, zostały zwiększone z 136,06 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie, nie więcej w roku podatkowym niż 3600 zł. Natomiast dla pracowników, którzy pracują w więcej niż jednym zakładzie pracy i dojeżdżających z innej miejscowości do zakładu pracy koszty nie mogą przekroczyć 5400 zł. ( dotyczy to tez podatników nie otrzymujących dodatku za rozłąkę) Ustawa wchodzi w życie w dniu 2019-10-01 ( z wyjątkiem art.1 pkt.1-3 i 5 art.7 ust.2, które wchodzą w życie od 2020-01-01).

2019-09-20 Maciej Sadowski

Udostępnij: