04 października 2023

Obniżenie limitów podatkowych w 2024 r.

2023-10-04

Obniżenie limitów podatkowych w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 zostaną zmienione limity uprawniające do posiadania statusu małego podatnika VAT, PIT i CIT jak i te pozwalające na rozliczanie się ryczałtem od przychodów oraz jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Zmiana wynika z zmiany średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października. Ten wyniósł 4,6091 zł. Dotychczasowe limity i nowe ich wysokości kształtować się będą następująco:

  1. Mały podatnik PIT i CIT

– dotychczas : 9 654 000 zł

– od 1.1.2024 : 9 218 000 zł

  1. Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– dotychczas : 9 654 000 zł

– od 1.1.2024 : 9 218 000 zł

  1. Limit dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe

– dotychczas : 9 654 000 zł

– od 1.1.2024 : 9 218 000 zł

Konsekwencją utraty statusu małego podatnika PIT i CIT jest utrata przywilejów m.in. takich jak dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości 50 tys. euro czy zastosowania niższej stawki podatku dochodowego. W przypadku podatników VAT utracone korzyści to m.in. możliwość dokonywania rozliczeń podatku VAT metodą kasową czy kwartalne rozliczanie podatku. Osoby fizyczne , spółki jawne i partnerskie muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe w przypadku przekroczenia limitu.

Opracował: Mikołaj Sadowski, tel. 571 600 113 , e-mail: msadowski@eres.pl

Udostępnij: