09 sierpnia 2023

Obligatoryjny KSeF od lipca 2024

2023-08-09

Obligatoryjny KSeF od lipca 2024

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 czerwca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2023 poz. 1059).

Na mocy zapisów tej ustawy od 1 lipca 2024 obowiązkowe stanie się korzystanie z Krajowego Systemu e-faktur czyli platformy. do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Obowiązek ten rozszerzony zostanie również od 1 lipca 2025 na firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw , które nie rozliczają się z VAT.

Wdrożenie KSeF ma na celu optymalizację fakturowania oraz obieg dokumentów a jednolity system e-fakturowania pozwoli na znaczne uproszczenie dokumentowania transakcji oraz przyśpieszy i zautomatyzuje wystawianie , przetwarzanie oraz archiwizację faktur. To rozwiązanie pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem oraz zarządzaniem dokumentacją.

Podatnicy będą również w każdym momencie dysponować informacjami z faktur dla potrzeb np. analityki.

Ustawodawca przewidział również szereg korzyści podatkowych oraz biznesowych związanych z wdrożeniem KSeF takich jak np.

– otrzymanie zwrotu podatku VAT naliczonego dla podatników korzystających z KSeF w ciągu 40 dni , co korzystnie wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa

– brak konieczności wystawiania duplikatów faktur ze względu na ich cyfrowy charakter

– szybsze dokumentowanie oraz obrót dokumentacją

– brak problemów organizacyjnych oraz kosztów  związanych z przechowywaniem faktur

Tyle oficjalnie. Naszym zdaniem jednak nastąpi wzrost kosztów wystawiania faktur oraz jeszcze bardziej system zostanie skomplikowany- tylko osoby, które nigdy nie prowadziły żadnego biznesu mogły wpaść na taki pomysł!

Warto wspomnieć iż skutkiem wprowadzenia KSeF jest również brak możliwość anulowania bądź wycofania danej faktury , jedyną możliwością jest jej korekta.

Faktury przyjmować będą format XML a wystawić je będzie można zarówno za pomocą bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez MF oraz programów komercyjnych.

Mikołaj Sadowski, email: msadowski@eres.pl

Konsultacje: https://eres.pl/konsultanci/

Udostępnij: