O nas

Spółka Doradztwa Podatkowego Eres sp.z o.o. działa na rynku usług doradztwa podatkowego i księgowości już od 1991 r. Początkowo jako spółka cywilna dwóch licencjonowanych doradców podatkowych Macieja Sadowskiego i Roberta Kubickiego a obecnie jako Spółka Doradztwa Podatkowego, wpisana na listę Ministerstwa Finansów i posiadająca uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego.
Firma zatrudnia czworo doradców podatkowych: Annę Wolińską (10660), Ewę Łozińską (12249), Macieja Sadowskiego (00864) i Roberta Kubickiego (00865) oraz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają wyższe wykształcenie a doradcy podatkowi posiadają także Certyfikaty Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Klientami firmy są różnej wielkości przedsiębiorstwa polskie, zagraniczne oraz międzynarodowe, działające w branży produkcyjnej, handlowej, usługowej, deweloperskiej. Świadczone usługi księgowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta i przy zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Doradztwo podatkowe świadczone jest przy zachowaniu należytej staranności , z poczuciem, że dobro klienta jest najważniejsze.
Pracownicy Eres sp.z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach tematycznych oraz śledząc na bieżąco zmiany w przepisach. Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Priorytetem firmy jest również wynikający z ustawy obowiązek zachowania tajemnicy.
Wszystko to gwarantuje Państwa bezpieczeństwo oraz wysoką jakość świadczonych usług. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!