08 marca 2023

Nowy PIT-2 2023

NOWY WZÓR PIT-2

Przypominamy, iż od 01 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia PIT-2 z indeksem 9. Składać mogą go mogą pracownicy etatowi, a także zleceniobiorcy, osoby wykonujące umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie oraz członkowie Rad Nadzorczych.

Oświadczenia złożone w poprzednich latach kalendarzowych zachowują swoją ważność na kolejne lata podatkowe, o ile podatnik nie cofnął złożonego PIT-2 ze względu na zmianę okoliczności faktycznych w nim zawartych.

Udostępnij: