08 listopada 2023

Nowe wzory formularzy podatkowych dla fundacji rodzinnych

2023-11-08

Nowe wzory formularzy podatkowych dla fundacji rodzinnych

6 listopada 2023 r. ministerstwo finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularzy podatkowych CIT-8FR i CIT/F.

Ministerstwo wskazało, że:

  1. CIT-8FR(1) – Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. Formularz składa fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej, na podstawie art. 24s ust. 1 ustawy CIT.

  2. CIT/F(1) – Informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Formularz składa fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej, jako załącznik do zeznania CIT-8. Wypełnia fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r ustawy CIT.

Konsultacje podatkowe otwarte są dla wszystkich , przy szczególnym wskazaniu podatników którzy zobowiązani są do składania konsultowanych wzorów. Ministerstwo wskazało uzyskanie  uzasadnionych i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących udostępnionych wzorów jako cel przeprowadzonych konsultacji. Opinie należy przesyłać do 13 listopada na specjalny adres mailowy.

O Fundacji rodzinnej więcej przeczytać mogą państwo tutaj : https://eres.pl/fundacje-rodzinne/ lub umówić się na konsultację z jednym z naszych doradców podatkowych: https://eres.pl/konsultanci/ 

Opracował: Mikołaj Sadowski

Udostępnij: