28 marca 2024

Nowe tabele do wyliczania emerytur

2024-03-28

Nowe tabele do wyliczania emerytur

GUS opublikował nową tabelę przewidywanego trwania życia stworzoną na podstawie danych o śmiertelności z 2023 r. W zeszłym roku odnotowano 408 tys. zgonów co jest poprawą w stosunku do 447 tys. w 2022. Wpłynęło to zatem na wydłużenie się przeciętnego trwania życia.

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 tablice służą do ustalenia wysokości świadczenia. Polega ono na podzieleniu kapitału emerytalnego przez przeciętne dalsze trwanie życia. W praktyce oznacza to im krótsze przeciętne trwanie życia tym emerytura będzie wyższa.

ZUS wskazuje iż osoby osiągające wiek emerytalny między kwietniem 2024 r. a marcem 2025 r. nie będą zmuszone do szybkiego przejścia na emeryturę. ZUS bowiem przyznaje emeryturę względem tablicy korzystniejszej dla emeryta- tej w momencie złożenia przez niego wniosku lub tej w której osiągnął on swój wiek emerytalny.

Zgodnie z nowymi tablicami w przypadku osoby w wieku 60 lat emerytura będzie o 3.7% NIŻSZA a dla osoby w wieku 65 lat o 4,1% NIŻSZA, względem poprzedniej tablicy.

Warto zaznaczyć, iż zmiany dotyczą wyłącznie osób które dopiero mają przejść na emeryturę a nie obecnych już emerytów.

Opracowała: Mikołaj Sadowski, email: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: