22 listopada 2023

MF zorganizuje szkolenia dla wprowadzających KSeF

2023-11-22

MF zorganizuje szkolenia dla wprowadzających KSeF

Krajowy System e-Faktur , czyli platforma pozwalająca na otrzymywanie i przechowywanie e-faktur. Obowiązkowo wystawiać w nim faktury trzeba będzie od 1 lipca 2024 r.

Ministerstwo Finansów , w celu wdrożenia przedsiębiorców w korzystanie z nowego systemu , organizuje serię szkoleń online. Bezpłatne webinaria odbywać będą się 22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia. Na webinarium przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się o :

– bezpłatnych narzędziach KSeF

– wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF

– jakie różnice dzielą fakturę elektroniczną a e-Fakturę

– nowych zasadach fakturowania w Polsce

– uwierzytelnianiu w KSeF i nadawaniu uprawnień.

Dokładne informacje na temat szkoleń , w tym o godzinach spotkań, znajdują się na stronach internetowych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Warto również wspomnieć wyłączone z obowiązku e-fakturowania są faktury wystawiane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT lub wykonujący jedynie czynności zwolnione od podatku zostaną objęci  obowiązkiem wprowadzenia e-fakturowania dopiero od 1 stycznia 2025 r. a więc pół roku później od reszty podatników.

Opracował: Mikołaj Sadowski

Udostępnij: