16 kwietnia 2024

MF zaprasza do konsultacji ws. KSeF

2024-04-15

MF zaprasza do konsultacji ws. KSeF

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt dotyczący zmian w obowiązkowym fakturowaniu w KSeF. Projekt nie zawiera jednak dat wprowadzenia obowiązku korzystania z  KSeF. Te uzupełnione zostaną na przełomie kwietnia i maja.

Jednocześnie ministerstwo zaprasza do konsultacji w sprawie wprowadzanych rozwiązań. Uwagi zgłaszać można mailowo.

Proponowane rozwiązania to m.in :

– utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w przypadku faktur wystawianych z kas rejestrujących

– utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF

– wprowadzenie obowiązkowego KSeF zarówno dla podatników czynnych i zwolnionych z Vat w jednym terminie

– dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, również dla faktur split-payment

– zapewnienie w okresie przejściowym dla podatników nieposiadających możliwości korzystania z KSeF- tzw. ,,wykluczonych cyfrowo” wystawianie je w dotychczasowej formie, przy założeniu że skala i wartość wystawianych faktur jest nieduża

– wprowadzenie załącznika do e-faktury który obejmuje rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług

Uwagi składać można do 19 kwietnia 2024 r.

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: