15 czerwca 2023

MDR-termin raportowania po pandemii

2023-06-15

Termin raportowania krajowych schematów podatkowych.

Wraz z upływem czerwca 2023 , a więc od 1 lipca 2023 zniesiony zostaje , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, stan zagrożenia epidemicznego , który obowiązywał w Polsce od 16 maja 2022. W związku z tym , zgodnie z art. 31y ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), bieg terminów MDR dla schematów , oprócz transgranicznych , nie rozpoczyna się , a w przypadku rozpoczęcia biegu ulega zawieszeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to że od 1 sierpnia 2023 terminy na raportowanie MDR dla schematów krajowych ulegają odwieszeniu, czego konsekwencja jest to że korzystający , promotorzy i wspomagający , u których powstał obowiązek raportowy , zobowiązani są raportowania , co do zasady, w terminie 30 dni, czyli w tym przypadku do 30 sierpnia 2023 r.

Mikołaj Sadowski, email:eres@eres.pl

Udostępnij: