19 stycznia 2024

Mały ZUS Plus – zgłoszenie do 31 stycznia 2024

2024-01-19

Mały ZUS Plus – zgłoszenie do 31 stycznia 2024

Osoby spełniające warunki uprawniające do korzystania z małego ZUS plus które chcą korzystać z tego rozwiązania w 2024 r mają czas do 31 stycznia aby zgłosić się do ulgi. Firmy korzystające z małego ZUS plus w roku poprzednim, które ciągle spełniają warunki, nie muszą się ponownie do niego rejestrować.

Z małego ZUS plus skorzystać mogą przedsiębiorcy których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2023 r. nie przekroczył 120 tys. zł. Warto pamiętać iż w przypadku prowadzenia działalności krócej niż rok limit wyliczany jest zgodnie z proporcją czasu prowadzenia działalności a minimalny czas jej prowadzenia aby być uprawnionym do korzystania z ulgi to 60 dni. Z rozwiązania nie mogą zatem korzystać osoby dopiero rozpoczynające działalność.

Podstawa wymiaru składek przy małym ZUS plus to nie mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz nie więcej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Widełki te w 2024 r. to :

– od stycznia do czerwca : 1272,60 zł do 4694,40 zł

– od lipca do grudnia : 1290 zł do 4694,40 zł

Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl

Udostępnij: