21 czerwca 2023

Mały ZUS plus – wyższe składki od lipca 2023

2023-06-21

Wraz z wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2023 z 3490 zł brutto ( 22,80 zł godzinowo) do 3600 zł brutto (23,50 zł godzinowo) wzrosną również miesięczne zobowiązania publiczne przedsiębiorców. Oprócz normalnych pracodawców na wyższe stawki składek przygotować muszą się również młodzi przedsiębiorcy korzystający z tzw. Małego ZUS plus. Preferencja ta pozwala na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w niższej niż normalnej wartości , która ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia i stanowi jego 30%. Oznacza to zatem iż wraz z wzrostem minimalnego wynagrodzenia wysokość podstawy wymiaru składki dla osób korzystających z tego rozwiązania wzrośnie z 1047 zł do 1080 zł od 1 lipca 2023. Składki sumarycznie wzrosną od 305,61 zł do 315,26 zł a ich poszczególne wartości rozkładać będą się następująco :

– składka na ubezpieczenie emerytalne – 210,82 zł

– składka na ubezpieczenie rentowe – 86,40 zł

– składka na ubezpieczenie wypadkowe – 18,04 zł

– składka na ubezpieczenie chorobowe – 25,65

Składka zdrowotna nie ulegnie zmianie gdyż podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych składkę zdrowotną ustalają od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, a zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia nie wpływa na podwyższenie minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosić ona będzie 314,10 zł za cały okres rozliczeniowy.

Mikołaj Sadowski, dowiedz się więcej: ereskadry2@eres.pl

Udostępnij: