18 października 2023

Mały podatnik – kwoty zaliczek mają wpływ na kwartalne rozliczenie VAT

2023-10-18

Mały podatnik – kwoty zaliczek mają wpływ na kwartalne rozliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Gdańsku z dnia 10.10.2023 o sygn.. akt I SA/Gd 531/23 kwoty otrzymanych zaliczek należy uwzględniać w wartości sprzedaży decydującej o tym czy podatnik może rozliczać się kwartalnie. Wynika to z faktu iż obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT , zgodnie z art. 19a ustawy o VAT (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm), powstaje z dniem otrzymania takiej zaliczki. W 2023 roku limit wartości sprzedaży aby móc być małym podatnikiem VAT wynosi 2MLN euro czyli 9 654 000 zł.

Z kwartalnego rozliczenia nie mogą , zgodnie z art. 99 ust.3a podatnicy którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł. Warto zatem kontrolować kwoty zaliczek w celu dalszego posiadania możliwości kwartalnego rozliczania.

Więcej o Małym Podatniku VAT : https://eres.pl/maly-podatnik-vat-korzysci/

Autor: Mikołaj Sadowski, kontakt: 571 600 113, msadowski@eres.pl

Udostępnij: