31 maja 2023

Kupno pierwszego mieszkania na rynku wtórnym bez podatku od czynności cywilnoprawnych.

2023-05-31

Kupno pierwszego mieszkania na rynku wtórnym bez podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wraz z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk 3146) 26 maja 2023  Sejm  RP zdecydował, iż zniesione zostanie opodatkowanie PCC  kupna pierwszego mieszkania na rynku wtórnym poprzez nowelizację ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych(Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959). Jako, iż stawka podatku to 2 proc. od wartości nieruchomości to brak obowiązku jego zapłaty jest dużą oszczędnością dla kupującego. Np. przy wartości mieszkania 500000 zł oszczędność wyniesie 10000 zł!

PCC zostanie zniesione w przypadku sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie zostanie jednak zniesiony w przypadku zakupu większej liczby mieszkań a w przypadku gdy zakupione zostanie ich 6 ,zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym, lub więcej to stawka tego podatku wzrośnie aż do 6 proc. Podniesienie stawki ma na celu zapobiegnięcie ,,hurtowemu” zakupowi mieszkań w celach inwestycyjnych a co za tym idzie zmniejszenia dostępu do mieszkań zwyczajnym obywatelom. Podatek 6 proc. płacony będzie zarówno przez osoby posiadające już 5 mieszkań i kupujące 6te jak i tych które kupują je w jednej transakcji.

Ustawa trafiła pod obrady senatu gdzie wprowadzone zostaną ewentualne poprawki. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. O dalszych losach ustawy poinformujemy w odrębnym wpisie.

Mikołaj Sadowski, email: msadowski@eres.pl

Udostępnij: