25 października 2022

Kto może pomniejszyć podstawę ZUS w przypadku choroby.

Kto może pomniejszyć podstawę ZUS w przypadku choroby.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz chorobowe będące składką dobrowolną a także ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc od określonej kwoty w przypadku choroby przez cały miesiąc lub jego część mogą proporcjonalnie pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże niezdolność spowodowana chorobą nie zawsze pozwala ubezpieczonemu na  pomniejszenie składek, bywają sytuacje, gdy przedsiębiorca musi opłacić składki w pełnej wysokości.

  • Kto może z tego prawa skorzystać:

zgodnie z art.18 pkt. 10 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 1998r. pomniejszyć proporcjonalnie może składki ubezpieczony, który spełnia warunki do przyznania zasiłku czyli osoby zgłoszone do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego;

  • Kto nie może z tego prawa skorzystać:

zgodnie z art. 18 ust.8a Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyższa niż obowiązująca najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie czyli prawa do pomniejszenia podstawy składek za czas choroby nie mają osoby, które zadeklarowały podstawę wyższą niż standardowa.

Udostępnij: